Collectie-item

Zeepfabriek Haka

Instelling/bron: Museum Helmond

Een arbeider verricht werkzaamheden in een fabriekshal. De ruimte wordt gedomineerd door een tiental pijpen die in een trechter samenkomen. Een tweede trechter bevindt zich rechts boven aan het plafond. Andere opvallende elementen binnen de foto zijn de witte bedrijfslamp, een vliegwiel en een metalen trap tegen de muur. Het van links binnenvallende daglicht tekent de schaduwvormen van de raampartijen op de werkvloer. De sluitertijdkeuze zorgt voor bewegingsonscherpte van de man, die grote brokstukken puin wegschept. Deze compositie laat een perfecte beheersing zien van vormelementen binnen het vierkante zoekerbeeld. De diagonale lijnen van de trechters, de schaduwen en de aandrijfriem van het vliegwiel komen samen bij de arbeider. De plaatsing van de man komt overeen met de wetten van de gulden snede. In 1950 krijgt Eva Besnyö een grote opdracht van de Nederlandse Bedrijfscoöperaties te Rotterdam (HAKA) om foto’s te maken van fabrieken en graansilo’s voor de kalenders, brochures en jaarverslagen van dit bedrijf.