Collectie-item

Cistercienzer Kloosterorde

Instelling/bron: Museum Jan Heestershuis

Op de gravure een boom met daarin opgehangen, in een ronde cirkel, diverse heiligen met de bij hun horende atributen. Onder aan de voet van de boom Bernardus abt van clairveause. De tekst is in latijn. De originele kopergravure [plaat] is in de abdij van Postel. De gravure is een postume druk.