Object

Sint Joris en de draak

Instelling/bron: Museum Jan Heestershuis

Schetsmatige voorstelling van Sint Joris als gekroonde heilige met in zijn ontblote rechter arm een opgeheven zwaard. Rechts achter de linker schouder een gespreide vleugel. In zijn linkerhand een gestileerd vierkant schild, waarop een stralende zon zich richt naar de opgeheven kop van de draak, die door het linker been van St. Joris in bedwang wordt gehouden.