Object

Hubertus

Instelling/bron: Museum Krona

Pelgrimssouvenir uit St.Hubert in de Belgische Ardennen. De heilige Hubertus wordt staande weergegeven in bisschoppelijk ornaat. In zijn rechterhand draagt hij de jachthoorn, in de linkerhand de staf. Links onder van hem is een hert gedeeltelijk weergegeven. Het gestileerde beeldje met een frontaal karakter stond eertijds naar alle waarschijnlijkheid op drie pootjes. Soortgelijk beeldje wordt bewaard in Musee de la Vie Wallone te Luik. Bijbehorend twee litanieen tot Hubertus: a: 'Dit is gewijd en geraekt aen den Miraculeusen Stool van den H. Hubertus in Ardenen. Litanie. Met Godsvrugtige Gebeden tot den H. Hubertus, Bezonderen Patoon tegen de Dulheyd der Raesende beesten....... Gedrukt te St. Nicolaes, uyt de Boek-drukkery van A.-F. Bruers, Zoon." circa 1800 De voorzijde van het dubbelblad toont een houtsnede van de heilige bisschop tegenover het hert met het kruis tussen het gewei. b: Litanie met godvrugtige gebeden tot den H. Hubertus. Bijzondere patroon tegen de dulheid der razende Beesten....Hasselt, drukkerij van Victor Titeux. De prent op de voorzijde van het dubbelblad toont een borstbeeld van de bisschop. circa 1900