Collectie-item

Ciborie uit Oerle

Instelling/bron: Museum Krona

De voet en stam van de ciborie zijn versierd met bladwerk en knorren. De tegencuppa bestaat uit geappliqueerde wijnranken met daarin opgenomen twee ovale medaillons, waarin afbeeldingen van Maria en Kind en Johannes de Doper. De deksel is versierd met knorren, een lauwerkrans en palmetten en wordt bekroond door een bol met kruisje. Onder de voetrand een gegraveerd opschrift: "Orate pro benesaet oribus et R.D.L.V.R.G.P. ET P in Oerle A. 1708"