Collectie-item

Moeder Gods, Bogorodica

Instelling/bron: Museum Krona

Bogorodica is de Kerkslavische vertaling van het oude Griekse woord Theotokos: 'zij die God gebaard heeft'. Dit is een erenaam voor Maria. Veel orthodoxe kerken dragen deze naam. De afkorting van haar eretitel staat geschilderd rechts en links boven: Mèter Theou. Waarschijnlijk heeft deze icoon van de Moeder Gods deel uit gemaakt van een Deësis. Dat is een voorbede-icoon, met in het midden Christus de Rechter en rechts en links van Hem de Moeder Gods en Johannes de Doper. Zij wenden zich als bemiddelaar tussen God en de mensen naar Christus om als voorsprekers van de mensheid vergeving voor hun zonden af te smeken. Bij deze icoon van Moeder Gods Bogorodica zijn Westerse invloeden aanwijsbaar. Dat is te zien aan de natuurlijke en ongestileerde wijze waarop de Moeder Gods wordt weergeven en aan de plasticiteit van haar gelaatsuitdrukking.