Collectie-item

Moeder Gods Verzacht mijn verdriet

Instelling/bron: Museum Krona

De tekst op de rol, die de geklede Christus met zijn beide handen heeft uitgerold is nauwelijks nog te lezen. Vaak wordt hier verwezen naar het Laatste Oordeel: 'Spreekt een rechtvaardig oordeel uit'. Het kind ligt aan de rechterschouder van de Moeder Gods maar wordt in deze houding slechts ondersteund door de linkerhand van zijn moeder die op zijn voetjes wordt gelegd. Haar rechterhand brengt de Moeder Gods in een peinzend gebaar naar haar wang. Volgens de overlevering werd de wonderbare icoon van de 'Moeder Gods, verzacht mijn verdriet' onder het bewind van tsaar Aleksej Michailovic in de jaren '40 van de zeventiende eeuw door de kozakken naar de St.-Nicolaaskerk te Moskou overgebracht. Gedurende de pestepidemie van 1771 nam de verering tot de icoon een hoge vlucht.