Collectie-item

De doornenkroning

Instelling/bron: Museum Krona

Zittende Christus omringd door drie mannen die de doornenkroon op zijn hoofd bevestigen. Christus heeft een mantel half om zijn bloedende lichaam geslagen. Twee mannen duwen met stokken de doornenkroon op zijn hoofd. De derde man knielt voor Christus en steekt zijn tong naar hem uit. Op de voorgrond zijn geselwerktuigen afgebeeld. Dit is een van de laatste van een reeks scènes die de 'berechtiging van Christus' vormen en de inleiding tot het Ecce Homo. De doornenkroning is beschreven in Matteüs 27:27-31, Marcus 15:16-20 en Johannes 19:2-3.