Object

Dat gheheel Nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi.

Instelling/bron: Museum Krona

Dat gheheel Nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. Beschreven door dat ingheven des heylighen geheests, vanden heylighen Apostelen ende Evangelisten, met grooter neersticheyt ghecorrigeert ende oversien. Hier zijn by gheset die Epistelen uit de Ouden Testament diemen iaerlijcs houdt inder heylighen kercken. Ghedruct Thantwerpen, by Jan Gymnick, 1563, 488 ff Na het Nieuwe Testament 'Die Epistelen uit den Ouden Testament die men iaerlicx in der kercken leest op sommighe daghen' Geïllustreerd met houtsneden, meest in tekst geplaatst, behalve een bladgrote prent naast begin van de Romeinenbrief. Houtsneden in Apocalyps zijn van H. S. Beham naar Hans Holbein.