Collectie-item

De zeven heilige slapers van Ephese

Instelling/bron: Museum Krona

Volgens de overlevering werden omstreeks 250 na Chr. onder de Romeinse Keizer Decius zeven jonge broers vanwege hun geloof vervolgd. Zij vluchtten in de omgeving van Ephese een grot binnen. Hun vervolgers metselden de grot dicht waardoor de broers tot de dood veroordeeld werden. De zeven broers sliepen in om niet eerder wakker te worden dan 302 jaar later toen bij een aardbeving de gemetselde muur ineen stortte. Boven de zeven slapers is Christus Pantocrator afgebeeld. Het verhaal gaat terug op een oude Iraanse legende die eerst verchristelijkt werd en later ook in de Koran werd opgenomen.