Collectie-item

Samaritaanse vrouw

Instelling/bron: Museum Krona

Christus rust bij de waterput terwijl de Samaritaanse vrouw, die een doek om het hoofd geknoopt heeft, water schept. Christus laat de linkerhand op de put rusten en steekt twee vingers van de rechterhand omhoog. De scène gaat terug op het evangelie van Johannes, hoofdstuk 4. Van dit retabelfragment heeft het atelier Van der Geld meerdere versies in omloop gebracht.