Object

Op 's-Herenwegen in Sint-Oedenrode: op weg naar een doop

Instelling/bron: Museum Krona

Als er een kind geboren was, diende men zo vlug mogelijk naar de kerk te gaan om het te laten dopen. Dat ging dan te voet of met de hoogkar. Zoals hier dus het geval is. Hier passeert de kar met de dopeling de leemhut van Bert van Kol op de Zandhoef. Daar stonden altijd een emmer water en een bezem aan de deur. Op de pastorie bij pastoor-deken Van Erp , waar ook twee kapelaans woonden, moest steeds een van de heren thuis of bij de hand zijn omdat er altijd een bediening of doop kon zijn.' (J.vd.K.) Voor informatie over de serie van Jo van der Kaay, zie MRK inv.nr. 1678