Collectie-item

Ontwerptekening voor Maria-altaar

Instelling/bron: Museum Krona

Walter Pompe groeide op in Lith en maakte furore in Antwerpen. De banden met zijn geboortestreek heeft hij evenwel nooit verbroken. Zo is het bekend dat hij voor kerken en kapellen in het noordelijk deel van Brabant altaren heeft ontworpen en uitgevoerd. De vijf tekeningen van Walter Pompe die het MRK in 1983 wist te verwerven, leveren daar mede het bewijs voor. Onder deze tekeningen bevinden zich drie altaarontwerpen. Dit schetsontwerp voor een Maria altaar, gedateerd 21 augustus 1743, bestaat uit een eenvoudige altaartafel met een zeer rijke altaaropstand. De altaartafel was, blijkens de inkleuring, in marmer of marmergekleurd hout gedacht. Midden op de altaartafel staat een klein tabernakel. Bovenop het tabernakel rust het Lam Gods. Over de volle breedte van het altaar verheft zich een grote, barokke baldakijnvormige overwelving. In het midden hiervan wordt door twee engeltjes een aangekleed Mariabeeld gedragen, dat door de Drieëenheid wordt gekroond. Op de voluten ter weerszijden knielen twee heiligen. De rechterfiguur is Jozef, gekarakteriseerd door de lelietak en het mandje met timmermansgereedschap aan zijn voeten. De figuur aan de linkerzijde is vermoedelijk Ignatius van Loyola, de oprichter van de jezuïetenorde. Voor wie dit Maria-altaar werd ontworpen en of het ooit werd uitgevoerd is onbekend.