Collectie-item

Het wonderbaarlijke Kruis van Uden

Instelling/bron: Museum Krona

Dubbel prentje met aan de linkerzijde een afbeelding van het Wonderkruis van Uden. Het kruis is aan een groter kruis bevestigd. Rechts 'Eenige aanteekeningen nopens de geschiedenis van het Wonderkruis, berustende bij de Eerw. Kruisheeren te Uden'.