Collectie-item

Het slot Lochtenburg

Instelling/bron: Museum Krona

Het slot Lochtenburg. In 1471 werd het zo genoemd door jonker Godaard de Jeger. Ook dit slot ging in de woelige middeleeuwen ten onder. Alleen het voorhuis bleef langer bestaan. Daar woonde personeel (soort lijfeigenen). In mijn jeugd , zo rond 1920, waren de families V.d. Brand en Oppers de laatste bewoners. Daarvoor woonde er, naar ik meen, de familie Voets.' (J.vd.K.) Voor informatie over de serie van Jo van der Kaay, zie MRK inv.nr. 1678