Collectie-item

Franciscus van Assisie (als capucijn)

Instelling/bron: Museum Krona

Staande Franciscus in habijt, sandalen, cingel, met baard en opgeheven gelaat. In zijn handen, voor de borst, een kruis. Het draagt een puntkap, een der onderscheidingstekenen van de franciscanen kapucijnen. De kapucijnen zijn een zestiende-eeuwse hervormingsbeweging binnen de franciscaanse gemeenschap. Andere groepen zijn de minderbroeders en de conventuelen.