Collectie-item

Kelk uit Neerbosch

Instelling/bron: Museum Krona

Geheel vergulde kelk met ronde, hoog gewelfde, ingesnoerde voet. De voetwelving is verdeeld in acht parten, alternerend gedecoreerd en glad gelaten. Op de gedecoreerde lobben een afbeelding van onder andere Thomas van Aquino, gezeten aan een schrijftafel. De kelk werd vervaardigd voor de pater Ludovicus Oppers, pastoor te Neeerbosch. (zie MRK inv.nr. 0496) In 1886 werd de kelk, samen met een negental andere zilveren voorwerpen, gestolen uit de Antonius Abt kerk te Neerbosch. De dieven werden niet opgespoord en de voorwerpen bleven spoorloos totdat veertig jaar later grondwerkers, die meehielpen aan de uitbreiding van de spoorlijn Nijmegen-Wijchen, bij hun graafwerk op de zilverschat stootten. Dat was in april 1926. De voorwerpen waren onbeschadigd, slechts één kelk had een deuk. De toenmalige pastoor Geveling, die wel wat inkomsten kon gebruiken voor zijn parochie (die winter was er net een dijkdoorbraak geweest) richtte een tentoonstellinkje in van de teruggevonden kerkschatten.