Collectie-item

feestdagenicoon

Instelling/bron: Museum Krona

De orthodoxe kerken kennen twaalf hoofdfeesten, die op iconen vaak gegroepeerd worden rond het feest der feesten: Pasen of de Anastasis. In dit geval wordt er iets van het schema afgeweken, omdat Pinksteren ontbreekt en in plaats daarvan de oudtestamentische triniteit is toegevoegd. Met de klok mee: De geboorte van Moeder Gods, De opdracht in de tempel, Annunciatie, Geboorte van Christus, Opdracht van Christus in de tempel, Verschijning op de berg Thabor, Kruisverheffing, Ontslapen van de Moeder Gods, Oudtestamentische triniteit, Hemelvaart, Intocht in Jeruzalem, Doop in de Jordaan.