Collectie-item

Kelk van pastoor Frans van der Heijden uit Schijndel

Instelling/bron: Museum Krona

Op de voet van de kelk een afbeelding van de gekruisigde Christus en de tekst: 'Agnus in crucis levatur immolandus stipite' (Het lam moet op het kruishout verheven worden). Boven de voet een bolvormige ivoren nodus, gevat in siertraliewerk, voorzien van ronde stukjes rood email. Onder de cuppa een parelrand; op de cuppa de tekst: 'Hic est enim calix sanguinis mei' (dit is de beker met mijn bloed). Onder de voet is een schenkersinscriptie aangebracht waaruit valt op te maken dat familie de kelk schonk in het oorlogsjaar 1944 aan neomist Frans van der Heijden.