Collectie-item

Initiaal met vrouwen en engel bij het graf van Christus

Instelling/bron: Museum Krona

Op dit gehistoriseerd initiaal staan drie vrouwen en een engel afgebeeld bij het geopende graf van Christus, hier voorgesteld als een geopende sarcofaag. De engel heeft de lijkwade in zijn hand en één van de vrouwen toont hem een zalfpot. De twee andere vrouwen houden ook potten in hun hand. Alle evangeliën vermelden hoe de heilige vrouwen na Christus' opstanding als eersten het lege graf ontdekten maar er bestaat weinig eenstemmigheid wat betreft hun identiteit. Van de metgezellinnen van Maria bij de kruisiging en de graflegging worden er vijf of zes genoemd, maar in het thema van de vrouwen bij het graf treden traditioneel slechts drie vrouwen op. Het zijn de drie Maria's of 'myrrhophores', de draagster van mirre. Verteld wordt hoe zij vroeg in de ochtend met specerijen en geurige oliën naar het graf kwamen om het lichaam te zalven maar merkten dat de sluitsteen opzij was gewenteld en dat het lichaam was verdwenen. Een engel vertelde dat Christus was opgestaan en dat zij het de discipelen moesten gaan vertellen. De graftombe in een uitgehakte rots, zoals beschreven in de evangeliën, is vaak vervangen door een geopende sarcofaag, zoals ook hier het geval is. Verso: Gregoriaans lied