Object

Jozef met kind

Instelling/bron: Museum Krona

Ooit was Jozef het mikpunt van spot. De man van Maria was immers niet de natuurlijke vader van Jezus en als gevolg daarvan werd hij tijdens de middeleeuwen op voorstellingen van de Geboorte van Christus afgebeeld als een grijsaard die eenzaam en bescheiden in een hoekje in een pannetje aan het roeren is. Soms werd hij zelfs als een dronkaard neergezet. In de zestiende eeuw komt daar verandering in. Mede onder invloed van de heilige Theresia van Avila, vurig vereerster van St. Jozef, evolueert zijn rol van grijsaard tot liefdevolle opvoeder. Zo wordt hij hier uitgetekend op dit doek gemaakt voor volgelingen van de heilige Theresia, de karmelietessen. In zijn hand houdt Jozef het Christuskind dat hem kroont met een leliekrans, een herinnering aan de uitverkiezing van Jozef tot gemaal van Maria.