Object

Instelling/bron: Stadsarchief Breda

Tot verrassing van de Archeologische Werkgroep heeft men niet de fundamenten van de 14e-eeuwse Haagpoort gevonden, voor het pand Op de Trapkes (v.Baarle van Riel), maar de muurresten die waarschijnlijk deel uitmaakten van een tolpoort die veel later, waarschijnlijk in de zestiende eeuw, op deze plaats is gebouwd