Object

Instelling/bron: Stadsarchief Breda

Vervoer per ambulance, onder politiebegeleiding, na vrijlating van de 2 van Breda, Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer(bekend als de 3 van Breda) uit de Penitentiaire Inrichting De Boschpoort (ofwel Koepelgevangenis)