Object

Beeld van Heilige Catharina

Instelling/bron: Stedelijk Museum Breda

Oorspronkelijk gepolychromeerd eikenhouten gesneden beeld van Heilige Catharina van Alexandrië. Het hoofd gekroond en een zwaard in haar rechterhand. Links onder haar voeten Keizer Maxentius. Achter haar het rad, het vaste attribuut van Heilige Catharina. De heilige Catharina is de patroonheilige van de begijnen. Als koningsdochter uit Alexandrië liet zij zich in de vierde eeuw tot het Christendom bekeren. Reden voor Keizer Maxentius haar te martelen. Door ingrijpen van een engel brak het rad, waarop Catharina werd geradbraakt. Daarom beval de keizer haar te onthoofden met een zwaard (haar tweede attribuut). Catharina is uitgebeeld in renaissancekleding. Mogelijk is het gemaakt voor het eerste Begijnhof in Breda, dat dichter bij het Kasteel van Breda lag dan het huidige Begijnhof in de Catharinastraat, dat in 1535 gebouwd is. Zij is de patroonheilige vn het Bredase Begijnhof. Na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) moesten in Nederland de begijnen van hun hoven vertrekken. De enige uitzondering was het begijnhof in Breda. Dat stond onder bescherming van de prins van Oranje, wiens voorvaderen het hof hadden gesticht. Het snijwerk van dit beeld is van een verfijning die we in Nederlandse beeldhouwkunst zelden of nooit aantreffen. Daarom en vanwege de gracieusheid van het beeld is wel eens gedacht dat het in Frankrijk gemaakt is. Eigenlijk is de stijl van het beeld zo moeilijk te plaatsen dat het even goed een werkstuk van een tot op heden onbekende Bredase beeldhouwer zou kunnen zijn. Bijna geheel verdwenen is de beschildering en versiering van het beeld, de zogeheten stoffering. Oorspronkelijk was het een gepolychromeerd beeld. Momenteel met resten van polychromie. De beschildering van het gezicht, het incarnaat, is geheel intact.