Collectie-item

Citadelmonument in Ginneken

Instelling/bron: Stedelijk Museum Breda

Het Citadelmonument en grafmonument voor Generaal Chassé en medestrijders op de citadel van Antwerpen in 1830-1832, voor de NH kerk in Ginneken. Litho door A.J. Bogaerts naar een foto door Kannemans en Zoon uit: M.A. Perk, Het Citadel-Monument te Ginneken, Breda 1876.