Object

Eva

Instelling/bron: Stedelijk Museum Breda

Gipsen beeld, oorspronkelijk bedoeld om een afgietsel in brons te maken. Een zinnelijke, sensuele Eva wordt verleid door de duivel, vermomd als slang. De miniklauwtjes herinneren eraan dat God hem na de zondeval voor straf de poten afnam. Na zijn aanvankelijke succes met dit vrije werk maakte Lukas van der Meer een drastische ommezwaai. Hij nam afscheid van individuele expressie als artistiek doel en ging zich, vooral als restauratiebeeldhouwer, dienstbaar maken aan de puur ambachtelijke kant van het vak. In 1920 werd hij beeldhouwer bij de restauratie van de Grote Kerk in Breda en hij bleef dit tot aan zijn dood in 1949. Na het overlijden van Van der Meer heeft zijn weduwe het werk aan de Gemeente Breda geschonken en is van het gipsmodel een beeld in brons gegoten. In de jaren tachtig is dat geplaatst in de Willem Merkxtuin. Credit line: Bruikleen Vereniging Vrienden Stedelijk Museum Breda