Collectie-item

Beeld van Antonius varken

Instelling/bron: Stedelijk Museum Breda

Gepolychromeerd beeld van een Antonius varken. Dit varkentje was vanaf 1988 mascotte en beeldmerk van Breda’s Museum. Van de jaren dertig tot midden jaren negentig was het museum gevestigd in de voormalige Vleeshal, later Boterhal, aan de Grote Markt. In dat gegeven lag een deel van de inspiratie voor de vriendenvereniging om dit varkentje aan het museum te schenken. Andere associaties zijn spaarzaamheid en geluksbrenger. Het varkentje heeft als attribuut van de H. Antonius ooit aan de voet van diens beeld gestaan. Het is waarschijnlijk afkomstig uit Nijvel in België. Voor de H. Antonius stond het varken symbool voor de aarde, ontucht en duivel. In de middeleeuwse steden met een Antonietenorde liepen varkens vrij rond. Aan de bel die de beesten droegen, was te zien dat ze eigendom waren van de Antonieten. Rond 17 januari, de dag van de H. Antonius, werden de dieren geslacht. Het vlees werd onder de armen verdeeld. Het houten beeld is grotendeels nog in de originele beschildering. Creditline: Bruikleen Vereniging Vrienden Stedelijk Museum Breda