Collectie-item

Spaans rapier

Instelling/bron: Stedelijk Museum Breda

Mogelijk laat 19e eeuws toneelattribuut (kostuum- of toneelobject). Beide zijden van de kling zijn namelijk gemerkt 'ARNOLD(?)...B?R?CH(?). Mogelijk slaat dit op BARUCH, wat aangeeft dat het om een toneelattribuut gaat en niet om een zeventiende-eeuws object. (Informatie: Guus de Vries).