Object

Twee altaarrelieken

Instelling/bron: Stedelijk Museum Breda

Fraai gesneden houten reliekhouder, deels verguld en deels wit beschilderd. Centraal in beide barokke reliekhouders bevinden zich schedelrelieken van elfduizend maagden, die de heilige Ursula vergezelden op haar pelgrimstocht naar Rome. De schedels zelf en de ruimte er omheen zijn gedecoreerd met nauwgezet decoratief handwerk van metaaldraad, glaskralen en parelkralen en gestanste metalen plaatjes. Deze vorm van handwerk werd vooral in vrouwenkloosters beoefend. Boven en onder het centrale tafereel zijn twee medaillons uitgespaard, waarin in de ene houder relieken worden bewaard van Laurentius van Rome en Theresia van Avila. In de andere houder is het bovenste reliek niet verder te duiden. Onderin bevindt zich een stukje van de kribbe van Bethlehem. De opschriften zijn in het Nederlands, waaruit kan worden afgeleid dat de reliekhouders afkomstig zijn uit Vlaanderen. Opvallend is dat op de cedula van de Theresia reliek het jaartal 1638 staat. Dit jaartal duidt niet op het jaartal van de vervaardiging van de reliekhouders. Mogelijk werd dit reliek verworven in dat jaar, zestien jaar na haar heilig verklaring. Deze reliekhouders dienen als altaarreliekhouders en worden op een altaar geplaatst.