Collectie-item

Schilderij met voorstelling van weversinterieur, replica

Instelling/bron: TextielMuseum

Schilderij met voorstelling van weversinterieur. Links een wever achter weefgetouw, rechts een trap naar de zolder en twee kleine ramen. Aangeboden door oud-werknemers van de Fa H.F.C. Enneking uit Tilburg aan Textielmuseum. Replica van schilderij van Vincent van Gogh, 'Wever, interieur met drie raampjes', juli 1884 (JH501, F37).