Collectie-item

Oorkonde ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Textielschool van Tilburg 1930

Instelling/bron: TextielMuseum

Oorkonde met tekst: 'Op heden den tweeden October van het jaar onzes heeren negentien honderd dertig in het drie en dertigste jaar van de regeering van hare majesteit onze geëerbiedigde koningin Wilhelmina, opende Mr. Dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel, commissaris der koningin in Noord-Brabant, de nieuwe Textielschool van Tilburg op deze plaats.' Daaronder namen en handtekeningen. Rondom versieringen van weefgetouw, spinnewiel, uil met spoel, gemeentewapen Tilburg, textielfabrieken. R.o. gesigneerd 'C. Meurs'.