Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Willemstad: Een bijeenkomst van de Bond van Plattelandsvrouwen, ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan 1938-1978, in gebouw Irene