Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Lepelstraat: De kap van de Kladse molen (of Sin-Jan) Aan de Kladde 24. De molen wordt op 25 augustus in café De Kladde geveild. Samen met de molen worden twee woonhuizen geveild die tot de molen behoren. De ronde stenen beltmolen uit 1851 staat op de monumentenlijst maar verkeert in erg vervallen staat. Pogingen het monument over te doen gaan in eigendom van de gemeente Steenbergen op wiens grondgebied de molen staat, stuitten geruime tijd geleden op een 'nee' van de gemeenteraad