Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Willemstad: De streekarchivaris A. Delahaye (staand links) gaat met pensioen en neemt afscheid van de 17 gemeenten die bij het streekarchief Nassau-Brabant zijn aangesloten. Hij ontving hierbij een ridderorde