Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Nispen: Tijdens de Trekker Trek (tractor pulling) trok een tractor met vijf motoren de aandacht