Collectie-item

Brabant 900: Seizoen 2: Vroom en volks

Instelling/bron: Erfgoed Brabant video's

In de middeleeuwen traden mannen en vrouwen in het klooster, werden volksheiligen vereerd en vonden er bedevaarten plaats. Weduwen of ongehuwde vrouwen wilden een leven lijden in teken van religie. Tussen 1190 en 1230 verzamelen deze begijnen zich in gemeenschappen, ze namen hun eigen afgesloten plek in de stad: het begijnhof. In de dertiende eeuw was er een grote toestroom van welgestelde vrouwen naar kloosters. Ook in de grote steden verlangde men naar heiligheid, dit uitte zich in de verinnerlijking en de veruiterlijking. Het toppunt van religieuze verinnerlijking is de mystiek. De paus vaardigde nieuwe regels in om de gewone gelovigen aan de kerk te binden en kerken halen alles uit de kast om mensen te betrekken bij de Bijbelverhalen. Sommige gewone stervelingen kregen na hun dood de status van volksheilige. In de late middeleeuwen gaven bedevaarten en processies een extra dimensie aan het religieuze leven. Echter, kerkelijke misstanden werden door Luther en de protestanten aan de kaak gesteld. Dit veranderde het kerkelijke toneel voorgoed.